känn dig trygg hos oss

Vi tar coronapandemien på allvar och hos oss kan du känna dig trygg med att vi följer myndigheternas rekommendationer för yrkesmässig hygienisk verksamhet*.
Friska kunder och personal
Alla som besöker oss eller arbetar på salongen ombeds hålla sig hemma om man känner sig sjuk eller har luftvägsbesvär. Vi har anpassat avbokningsreglerna för dig som kund.
Vi håller avstånd

Folkhälsomyndigheten kräver tryggt avstånd mellan kunder i salongen. Vi har därför anpassat väntrum och butiksytan samt har satt in extra tid mellan behandlingarna för att undvika trängsel.

Ren salong

Vi har intensifierat våra dagliga hygienrutiner i enlighet med myndigheternas rekommendationer. Detta gäller alla ytor och rum i verksamheten inklusive personlig hygien.

God handhygien
Handrengöring med tvål, vatten och handdesinfektion finns lättillgängligt hos oss. Alla kunder som besöker oss ombeds tvätta händerna vid ankomst. Personalen tvättar händerna i enlighet med rekommendationerna för yrkesmässig hygienisk verksamhet.

Välkommen in för en trygg behandling!

*I enlighet med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2006:4)